Main Menu
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kBNowe Worowo to wieś leżąca w malowniczej panoramie połowy drogi prowadzącej z Połczyna Zdroju do Złocieńca.

W centrum tej pięknej miejscowości, na górce stoi zabytkowy Kościół pw. Najświetrzej Maryi Panny Wniebowziętej.

Wzorowo zadbany na zewnątrz jak i wewnątrz, z przepięknym obrazem Najświętrzej Panienki, w opiekę której niejeden mieszkaniec - strażak oddał siebie jak i całą swoją rodzinę.

Obok waloru pięknego położenia po zakończeniu w 1945 roku II Wojny Światowej tętniło tu życiem.

Duże i liczne indywidualne gospodarstwa rolne oraz zakłady pracy jak Gminna Spółdzielnia "SCh" z biurem, sklepami, punktami skupu, gospodą ludową, oddziałem spółdzielni ogrodniczo - pszczelarskiej z piękną kawiarnią hotelem, sklepem, zakładu mleczarskiego, oraz zakładów rzemieślniczych jak masarnia, piekarnia, trzy młyny, pięć stolarni, dwa zakłady kowalsko - ślusarskie itp.

Te czynniki stały się powodem do zasiedlania z różnych stron polski nowych osadników, dołączających się do już zamieszkujących, którzy byli wywiezieni do przymusowej pracy w czasie okupacji hitlerowskiej.

W tak spokojnym miejscu azyl znaleźli tu ci, co należeli do AK i ci co w terrorze czasu stalinowskiego ośmielili się przyznać, że są polakami tzn. kresowiacy i ci co walczyli o Polskę w armii Andersa i brali udział w bitwie pod Monte Casino, a odważyli się wrócić do kraju, również inni ludzie młodzi, odważni, którzy znaleźli się w wędrówce ludów, nowego podziału granic europy po II Wojnie Światowej.

Sielanka spokojnego zamieszkiwania zmieniała się szybko jak szybkie było ówczesne utrwalanie władzy ludowej.

Brak podpisania stosunków sąsiedzkich Polski i Niemiec a tym samym niepewność nowych granic i prowadzenie ciągle Zimnej wojny w Europie i świecie powodowało wzrost niepewności zamieszkujących te tereny o własny dobytek.

Biorąc pod uwagę różne ówczesne czynniki wiosną 1946 roku z inicjatywy mieszkańców założono Ochotniczą Straż Pożarną.

Funkcję prezesa powieżono druhowi Stanisławowi Szordykowskiemu funkcję tę pełnił do końca życia (1946 - 1992), od roku 1985 jako Prezes Honorowy.

Naczelnikiem został druh Kazimierz Duda, komendantem druh Arnold Górski, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej druh Wacław Bobowicz.

W okresie założenia OSP zrzeszała 52 członków.

Życiowy hart to świetna karta wszelkich inicjatyw związanych z powstaniem Jednostki Straży Pożarnej. Powojenny brak wszystkiego nie przeszkodził w zorganizowaniu sprzętu pożarniczego - zakupywanego z własnych środków - włącznie z zakupem z demobilu samochodu "Doczka", który nabyto za najstabilniejszą w owym czasie walutę jaką był "spirytus gorzelniany".

Zdobyciem materiału na umundurowanie oraz uszyciem mundurów na wymiar zajął się nieodpłatnie zakład krawiecki działający w tym czasie w Nowym Worowie.

Świetne wyszkolenie, dyscyplina, dyżury na wieży, to podziw mieszkańców, władz gminnych, powiatowych jak i całej odradzającej się braci strażackiej.OSP Nowe Worowo tak jak i inne jednostki OSP miała wzloty i upadki.

Odrodzenie się jednostki OSP przypada na lata 1964 - 1990, w tym czasie postawiono przede wszystkim na młodzieżowe drużyny pożarnicze i współprace ze szkołą, na sport poprzez założenie klubu sportowego "STRAŻAK", przede wszystkim drużyny piłki nożnej, która doszła do klasy A, prowadzenie różnorodnych rozrywek kulturalnych, spotkań towarzyskich, zabaw dochodowych wraz z fantami, współpraca z sąsiednimi jednostkami OSP, jednostkami Wojska Polskiego, z kołem łowieckim "Żbik" i innymi organizacjami społecznymi.

Te wszystkie pozytywne czynniki były powodem uhonorowania w 1971 roku sztandarem ufundowanym przez społeczeństwo Nowego Worowa.
Brak odpowiedniego zaplecza na tak obszerną działalność jednostki spowodowało podjęcie decyzji o budowie nowej remizy.

Stan zerowy wykonano w czynie społecznym druhów OSP Nowe Worowo przy pomocy Jednostki Wojskowej 1200 Budowo oraz dzięki nieocenionej pomocy rzemieślniczej Wincentego Suszko .

Z uwagi na nieprzychylność ówczesnych władz gminnych inwestycja przeciągała się w czasie.Wspaniałe wyniki szkoleniowe i operacyjne jednostki stały się główną argumentacją ukończenia budowy strażnicy, a wyrazem tego było wsparcie Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Koszalinie i osobiste zaangażowanie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego druha Anatola Adamskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Dyrektora PZU który w znaczący sposób przyczynił się do pozyskania środków finansowych pozwalających na sfinalizowanie budowy remizy.

Obiekt oddano do użytku w 1985.Historię jednostki opracowano w telegraficznym skrócie, pisać można by dużo ale chodzi przede wszystkim o początki działalności i najważniejsze wydarzenia z życia jednostki które z czasem ulęgają zapomnieniu.Druhowie szczególnie zasłużeni dla jednostki:


dh Stanisław Szordykowski
Prezes OSP Nowe Worowo
od założenia jednostki do śmierci
od 1985 roku jako Prezes Honorowy

Uczestnik walk o Monte Casino. Kawaler Złotego Znaku Związku.
Zasługa prezesa to umiejętność współpracy z Zarządem, członkami i wszystkimi mieszkańcami.
Inspirujący a nie blokujący nowych inicjatyw podejmowanych przez młodsze pokolenia dla dobra OSP.dh Arnold Górski
oficer wojska polskiego w stanie spoczynku
Komendant OSP Nowe Worowo 1946 - 1951

Człowiek umiejący wprowadzić dyscyplinę wśród członków OSP, świetny szkoleniowiec.
Jego rozkazy dawane przy pomocy gwizdka wzbudzały podziw sędziów i kibiców na zawodach powiatowych w lata 1946 - 1950.


dh Kazimierz Duda
Naczelnik OSP Nowe Worowo 1946 -1955

Organizator życia towarzyskiego i kulturalnego, lubiany i szanowany przez mieszkańców.
Znakomity w pozyskiwaniu środków finansowych dla jednostki.
Druh Kazimierz Duda na ziemi worowskiej przebywał w hitlerowskiej niewoli. Po zakończeniu II Wojny Światowej i uwolnieniu z niewoli, pozostał w Nowym Worowie.

dh Tadeusz Tomczyk
Członek jednostki 1946 - 1971, 1971 - 1989 członek honorowy
Naczelnik jednostki OSP Nowe Worowo 1962 - 1971

Inicjator życia społecznego, świetny organizator środków finansowych dla jednostki.
Współzałożyciel klubu sportowego "STRAŻAK". Obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru.dh Czesław Suszko
Członek jednostki od roku 1946
Naczelnik jednostki OSP Nowe Worowo 1971 - 1988
Kawaler Złotego Znaku Związku

Posiadający dar współpracy z ludźmi.
Umiejący słuchać innych, wyciągać wnioski a zarazem wcielać w życie własne. Współorganizator młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz budowy nowej strażnicy.


dh Wacław Bobowicz
Członek jednostki od roku 1946
Wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dał się poznać jako człowiek bardzo sumienny i skrupulatny.dh Kazimierz Suszko
Członek jednostki od roku 1946
Legendarny kierowca - mechanik słynnego samochody "DOCZKA" 1946 - 1955

Pomimo notorycznych braków części samochodowych utrzymywał powierzony mu sprzęt w pełnej gotowości bojowej.dh Roman Wojtal
Członek jednostki od roku 1950
Wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jego spokój i opanowanie udzielały się wszystkim druhom, powszechnie lubiany i szanowany.


dh Marian Mazanik
Członek jednostki od roku 1946
Wieloletni Sekretarz i Prezes Zarządu
Kawaler Złotego Znaku Związku

Posiadał nieprzeciętną umiejętność współpracy z członkami OSP i z władzami administracyjnymi oraz społecznością Nowego Worowa. Współorganizator młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz budowy nowej strażnicy.dh Wiesław Bożyk
Członek jednostki od roku 1959 - 1971, 1971 członek Honorowy
Kawaler Złotego Znaku Związku
Wieloletni Naczelnik Gromadzki (Komendant Gminny)
Z-ca Naczelnika OSP
Inicjator odrodzenia działalności OSP.
Świetny organizator życia społecznego i związkowego.
Współzałożyciel klubu sportowego "STRAŻAK".
Powszechnie lubiany i szanowany przez strażaków oraz społeczność Nowego Worowa.
Wielce zasłużony dla Jednostki OSP Nowe Worowo i społeczności wiejskiej.dh Bolesław Suszko
Wieloletni Członek jednostki

Znakomity organizator życia kulturalnego, wszędobylski, bez niego nie odbyła się prawie żadna zbiórka czy spotkanie.dh Lucjan Trzciński
Wieloletni członek jednostki

Żadna zbiórka nie mogła odbyć się bez jego udziału, powszechnie lubiany i szanowany wśród strażaków i społeczeństwa.dh Lucjan Koc
Członek jednostki od roku 1965, od 1991 Członek Honorowy
Wieloletni skarbnik
Z-ca Naczelnika Jednostki
Komendant Gminny 1973 - 1993
Kawaler Złotego Znaku Związku

Przygodę z pożarnictwem rozpoczął w roku 1955 w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w miejscowości Koce - Basie gm. Ciechanowiec.
Współzałożyciel klubu sportowego "STRAŻAK".
Inicjator młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Budowniczy nowej strażnicy w Nowym Worowie.
Jako Komendant gminny OSP rozpoczął budowę nowej remizy w Ostrowicach, za jego kadencji ukończono stan surowy strażnicy.
Inicjator współpracy z jednostkami Wojska Polskiego garnizonu Budowo, kołem łowieckim "ŻBIK", jednostkami OSP z terenu gminy Ostrowice oraz powiatu drawskiego.
Organizator wielu spotkań towarzyskich, zabaw tanecznych i loterii fantowych, które w znacznym stopniu przyczyniły się do pozyskiwania funduszy na rzecz jednostki OSP Nowe Worowo.dh Andrzej Czarkowski
Członek jednostki od roku 1975
Wieloletni i obecny Kierowca - mechanik
Skarbnik
Obecny Prezes Jednostki

Obecnie kontynuuje chlubne tradycje jednostki, wraz z zięciem dh Adamem Jawdyńskim (członkiem jednostki od roku 2000) wspólnie prowadzi młodzieżową drużynę pożarniczą, organizując dla młodzieży nie tylko szkolenia pożarnicze ale również wypełniając im wolny czas poprzez obozy, kuligi i spotkania.


Oprócz wyżej wspomnianych działaczy, należy również wymienić druhów czynnie działających w jednostce na przestrzeni lat, którzy znacząco przysłużyli się jednostce - szeregowych strażaków bez których żadna jednostka nie może funkcjonować.

Niektórzy odeszli na wieczną służbę lub zmienili miejsce zamieszkania do takich należą między innymi:
- Stanisław Szczepański
- Henryk Adler
- Jan Adler
- Ryszard Domagała
- Jarosław Mazanik
- Tadeusz Bosiarkiewicz
- Jan Berent

Obecnie działający:
- Kazimierz Krupa
- Zygmunt Borysiewicz
- Jerzy Karbowiak
- Henryk Krauz
- Henryk Bylina
- Ireneusz Domagała
- Eugeniusz Stanisławczyk

Oraz wielu, wielu innych, których nie sposób wymienić.

Opracował: dh Lucjan Koc